Fra A til Z

Frankeringsmaskinen er en norsk oppfinnelse som fylte 100 år 6. mai 2003. Oppfinneren var kunstmaleren Karl Uchermann som utviklet maskinen i samarbeide med Krag Maskin Fabrikk A/S i Christiania. Frankeringsmaskinen ble patentert 21.februar1903, og for første gang tatt i bruk i Christiania 6. mai 1903.

I 1934 ble firmaet «Den Norske Frankeringsmaskin» etablert. En eksklusiv avtale med Krag Maskinfabrikk A/S om salgsrettighetene på frankeringsmaskinene, var grunnlaget for etableringen.

I 1946 byttet firmaet navn til As Frankering og, som navnet tilsier, var det fortsatt frankeringsmaskiner som var bedriftens hovedprodukt.

I 1970 ble Krag Maskinfabrikk A/S solgt til As Frankering. Dette åpnet veien for nye kontakter, og det ble igangsatt eksport av frankerings- og poststemplingsmaskiner til postkontorer over hele verden.

Via poststemplingsmaskinene kom As Frankering i kontakt med det amerikanske konsernet Pitney Bowes Inc. og fikk agenturet i Norge på deres konvolutteringsmaskiner og ark-samlere. Disse ble i løpet av få år markedsledere i Norge. Denne suksessen var grunnlaget for at det 1. januar 1981 ble undertegnet en kontrakt om å overta hele agenturet til Pitney Bowes Inc.!

Etter ca. 45 år med salg av maskiner innen post- og papirbehandling var det ønske om å utvide produktspekteret for å kunne være en tilbyder av mer komplette kontorløsninger. På midten av 70-tallet ble det bestemt å utvide produktområdet til også å gjelde kontormøbler og interiør, og i 1989 fikk As Frankering agenturet på Edsbyn kontormøbler.

I alle år frem til 2000 har As Frankering vært en norskeid familiebedrift, i juli 2000 ble selskapet solgt til det amerikanske selskapet Pitney Bowes Inc og i februar 2019 ble selskapet solgt til et tysk invisteringsselskap og skiftet navn til Azolver.