Azolver Norge AS

Azolver er et selskap med over 100 års erfaing i det norske markedet og som gjennom erfaring, innsikt og kunnskap hjelper virksomheter med å optimalisere prosesser og redsere kostnader.

Vi gjør det – gjennom innovasjon levert med kunnskap.

Miljøvisjon

Pitney Bowes Norge erkjenner at vår virksomhet påvirker miljøet. Vi skal derfor til en hver tid søke å finne de beste og mest miljøskånsomme metodene for å drive vår virksomhet.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Miljøtiltak

Miljø er viktig for oss alle og Pitney Bowes Norge skal aktivt være med å bidra til et bedre miljø. Ikke bare det – vi skal være best på miljø innenfor våre forretningsområder. Det innebærer bevisst satsing gjennom hele vår verdikjede.

Miljøprodukter

Pitney Bowes jobber aktivt sammen med leverandørene for å utvikle produkter som imøtekommer dagens standard, men som også flytter grenser med tanke på fremtiden.