DM100/125/175/200

Installasjon av maskinen.

Innledning

Før du tar frankeringsmaskinen din i bruk, må du ha innbetalt porto til Bring, som sender deg en e-post med all nødvendig informasjon.

Har du ikke mottatt e-post fra Bring kan de kontaktes på tlf 23 14 70 95.

Har du frankeringsmaskin fra før vil gjenstående porto på frankeringsmaskin og ladekonto overføres til ny frankeringsmaskin når gammel frankeringsmaskin er returnert oss.

Gå i gjennom punktene nedenfor. Maskinen må være tilkoblet ladesenteret. Du kan velge å koble til via PC/internett eller en analog linje.

 1. Velger du å koble opp via PC, må du laste ned programvaren først under punktet «Last ned PC kommunikasjon».
 2. Gå til «Installasjonsguide» hvor du kan velge mellom pdf eller animasjon. Se punktet «Installasjonsguide».
 3. Logo eller reklametrykk? Maskinen kan trykke logo eller reklamebudskap på konvolutten.

Du kan velge mellom egen logo, standardreklamelogo i maskinen eller selvlaget reklametekst. Dette en rimelig og effektiv måte å markedsføre bedriften på. (Gå til «Logo og reklametekst» i hovedmenyen til venstre)

En gang i måneden må maskinen tilkobles ladesenteret for overføring av statistikk til Bring og evt. porto- og programoppdateringer. Se punktet «Dataforbindelse mot ladesenteret».

Lykke til!

Innstallasjonsguide

Last ned innstallasjonsguiden ved å trykke på PDF-ikonet til høyre.

Dataforbindelse mot ladesenteret

Frankeringsmaskinen må kobles til Pitney Bowes ladesenter når:

 1. Maskinen skal oppdateres med porto eller hente ned logo/reklametrykk
 2. Ved månedsskifte (hver mnd) for opplasting av forsendelsesstatistikk eller nedlasting av softwareoppdateringer. Maskinen trenger ikke stå oppkoblet mot ladesenteret utenom i tilfellene nevnt ovenfor.

For å kunne koble opp frankeringsmaskinen må den være:

 1. Tilkoblet internett via PC eller analog linje*). For tilkobling via PC- se Installasjon.
 2. Tilkoblet strøm / stikkontakt.

Når det er på tide å koble til, vises meldingen «DATASENDING PÅKREVD Koble til nå».
Trykk på Enter/Ja for å koble til datasenteret. Dere får ikke frankert før filen er sendt.

TIPS: I begynnelsen av måneden oppdateres de fleste frankeringsmaskinene. Dette kan føre til at oppringningen tar lengre tid. Ikke avbryt maskinen når den er i kontakt med ladesenter.

*) Tilkobling via analog telefonlinje
Velger du oppkobling via analog telefonlinje, se punktene «Sjekke ekstern linje (prefix)» og «Sjekke telefonnummer»

Følgende krav stilles til bruk av analog telefonlinje:

 1. Analog linje med flerfrekvenskode. Bruk gjerne en faxlinje.
 2. Telefonlinjen må ha støtte for modemtjenester (protokollen V22-V34).
 3. Du kan ikke bruke en VoIP-linje.

Merk: Hvis du bruker en digital tilkobling, kan det hende en digital-analog-omformer kan hjelpe til å opprette eller forbedre forbindelsen mot ladesenteret.

Sjekke ekstern linje

Merk: Denne artikkelen gjelder kun ved bruk av analog linje.

Linje ut eller prefix refererer til det nummeret du må slå for å få en summetone. Dette er som regel «0».

 1. Trykk én gang på Meny.
 2. Trykk to ganger på side ned-tasten ▼, og velg  skjermmeldingen ”Koble – ladesenter”.
 3. Velg skjermmeldingen ”Telefonparametre”.
 4. Velg skjermmeldingen ”Ringe med prefix”.
 5. Meldingen ”Tast inn deres prefiks nr.” vises.
 6. Dersom du allerede bruker et prefiks du ikke trenger, sletter du dette. Ellers taster du inn det nødvendige prefikset.
 7. Bekreft ved å trykke på «Fortsett». Deretter vises meldingen ”Telefonparametre”.
 8. Trykk på HJEM-tasten for å fullføre.

Kontakt Oss