DM300/400C

Installasjon av maskinen.

Innledning

Før du tar frankeringsmaskinen din i bruk, må du ha innbetalt porto til Bring, som sender deg en e-post med all nødvendig informasjon.

Har du ikke mottatt e-post fra Bring kan de kontaktes på tlf 23 14 70 95.

Har du frankeringsmaskin fra før vil gjenstående porto på frankeringsmaskin og ladekonto overføres til ny frankeringsmaskin når gammel frankeringsmaskin er returnert oss.

Gå i gjennom punktene nedenfor. Maskinen må være tilkoblet ladesenteret. Du kan velge å koble til via PC/internett eller en analog linje.

  1. Velger du å koble opp via PC, må du laste ned programvaren først under punktet «Last ned PC kommunikasjon».
  2. Gå til «Installasjonsguide» hvor du kan velge mellom pdf eller animasjon. Se punktet «Installasjonsguide».
  3. Logo eller reklametrykk? Maskinen kan trykke logo eller reklamebudskap på konvolutten.

Du kan velge mellom egen logo, standardreklamelogo i maskinen eller selvlaget reklametekst. Dette en rimelig og effektiv måte å markedsføre bedriften på. (Gå til «Logo og reklametekst» i hovedmenyen til venstre)

En gang i måneden må maskinen tilkobles ladesenteret for overføring av statistikk til Bring og evt. porto- og programoppdateringer. Se punktet «Dataforbindelse mot ladesenteret».

Lykke til!

Dataforbindelse mot ladesenteret

Data capture / dataoverføring

En gang i måneden må frankeringsmaskinen kobles til Pitney Bowes’ ladesenter. Dette er for å sikre at trafikkdata som ligger i maskinen lastes opp og sendes til Bring. Samtidig sjekkes om det er tilgjengelige oppdateringer som skal lastes ned. Gjeldende portosatser lagres i frankeringsmaskinen. Bruk den vanlige tilkoblingen din til dette. 

Når det er på tide å koble til, vises meldingen «Datasending påkrevd». 

Du kan velge mellom:

  1. Koble til nå?
  2. Skip, koble til senere

Trykk på Enter/Ja for å koble til ladesenteret.

Merk: I begynnelsen av måneden oppdateres de fleste frankeringsmaskinene. Dette kan føre til at oppkoblingen tar lengre tid.

Se også eget punkt «Kan ikke koble til ladesenteret» og evt. «Se etter oppdateringer» under «Nedlastinger»

Kontakt Oss