DM50

Installasjon av maskinen.

Innledning

Før du tar frankeringsmaskinen din i bruk, må du ha innbetalt porto til Bring, som sender deg en e-post med all nødvendig informasjon.

Har du ikke mottatt e-post fra Bring kan de kontaktes på tlf 23 14 70 95.

Har du frankeringsmaskin fra før vil gjenstående porto på frankeringsmaskin og ladekonto overføres til ny frankeringsmaskin når gammel frankeringsmaskin er returnert oss.

Gå i gjennom punktene nedenfor. Maskinen må være tilkoblet ladesenteret. Du kan velge å koble til via PC/internett eller en analog linje.

  1. Velger du å koble opp via PC, må du laste ned programvaren først under punktet «Last ned PC kommunikasjon».
  2. Gå til «Installasjonsguide» hvor du kan velge mellom pdf eller animasjon. Se punktet «Installasjonsguide».
  3. Logo eller reklametrykk? Maskinen kan trykke logo eller reklamebudskap på konvolutten.

Du kan velge mellom egen logo, standardreklamelogo i maskinen eller selvlaget reklametekst. Dette en rimelig og effektiv måte å markedsføre bedriften på. (Gå til «Logo og reklametekst» i hovedmenyen til venstre)

En gang i måneden må maskinen tilkobles ladesenteret for overføring av statistikk til Bring og evt. porto- og programoppdateringer. Se punktet «Dataforbindelse mot ladesenteret».

Lykke til!

Innstallasjonsguide

Last ned innstallasjonsguiden ved å trykke på PDF-ikonet til høyre.

Last ned PC Kommunikasjon

DM50 – Laste ned PC kommunikasjon


Med PC Meter Connect
 kobler du enkelt DM50 og DM100 frankeringsmaskiner til mot ladesenteret via en PC. Med PC Meter Connect kan du lade porto, hente nye portosatser, reklameklisjeer og oppgraderinger raskt og enkelt via internett. Med PC Meter Connect vil det kun ta 10-15 sekunder å laste ned porto.

Viktig!Les installasjonsveiledningen før du laster ned programvaren.

Last ned installasjonsveiledning for PC Meter Connect.

Last ned programvaren 

Last ned porto

Når nye portosatser trår i kraft, skal disse ligge tilgjengelig for nedlasting til frankeringsmaskinen i god tid før dette tidspunktet. Din frankeringsmaskin vil automatisk bli oppdatert med ny portopriser når den kobles til ladesenteret.

Hvordan laste ned porto til maskinen
VIKTIG å ikke avbryte nedlastingen når den er i gang!

Ved bruk av
 PC tilkobling 

Trinn 1:  Koble maskinen til PC med USB-kabel.
Trinn 2:  Trykk «Enter» 
Trinn 5:  Displayet viser «Sjekker lade – kontobalanse» 
Trinn 6:  Displayet viser «Betalt inn» 
Trinn 7:  Tast «Enter» 
Trinn 8:  Displayet viser «Lade porto?» 
Trinn 9:  Tast «Ja» hvis du ønsker lade porto, hvis ikke tast «Nei» 
Trinn 10:  Display viser «Behandler, vennligst vent» 
Trinn 11:  Hvis display viser «Ny software tilgjennelig – oppdatering?», tast «Ja» 
Trinn 12:  Ferdig og klar til bruk

Ved bruk av analog linje 

Trinn 1:  Koble maskinen til en analog telefonlinje.
Trinn 2:  Trykk «Enter» 
Trinn 3:  Displayet viser «Ringer vennligst vent» 
Trinn 4:  Displayet viser «Tilkobler» 
Trinn 5:  Displayet viser «Sjekker lade – kontobalanse» 
Trinn 6:  Displayet viser «Betalt inn» 
Trinn 7:  Trykk «Enter» 
Trinn 8:  Displayet viser «Lade porto?» 
Trinn 9:  Tast «Ja» hvis du ønsker lade porto, hvis ikke tast «Nei» 
Trinn 10:  Display viser «Behandler, vennligst vent»
Trinn 11:  Hvis display viser «Ny software tilgjennelig – oppdatering?», tast «Ja» 
Trinn 12:  Ferdig og klar til bruk

Kontakt Oss